Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2022

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Zapraszamy do korzystania z wpłatomatu  -  ul. Białostocka 2

Zarząd

Prezes Zarządu - Zenona Zalewska

Wiceprezes Zarządu - Adam Zbigniew Kowalewski

Członek Zarządu - Elżbieta Oleksiak

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Waldemar Józef Gromek

Z-ca Przewodniczącego Rady - Feliks Piszczatowski

Sekretarz Rady Nadzorczej - Aldona Gosk

Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Skarzyński

Członek Rady Nadzorczej - Kazimierz Kołakowski

Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Leśniewski

Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Stanisław Mioduszewski

Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Przeździecki

Członek Rady Nadzorczej - Henryk Gosk

Członek Rady Nadzorczej - Wiesław Kaźmierczak

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Stefan Zajkowski

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku :

Zenona Zalewska - Prezes Banku

Adam Zbigniew Kowalewski- Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Oleksiak - Członek Zarządu