Zarząd

Prezes Zarządu - Zenona Zalewska

Wiceprezes Zarządu - Adam Zbigniew Kowalewski

Członek Zarządu - Elżbieta Oleksiak

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Aldona Gosk

Z-ca Przewodniczącego Rady - Krzysztof Leśniewski

Sekretarz Rady Nadzorczej - Feliks Piszczatowski

Członek Rady Nadzorczej - Kazimierz Kołakowski

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Stefan Zajkowski

Członek Rady Nadzorczej - Halina Mioduszewska

Członek Rady Nadzorczej - Karol Przeździecki

Członek Rady Nadzorczej - Waldemar Roch Łapiński

Członek Rady Nadzorczej - Elżbieta Krajewska

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku :

Zenona Zalewska - Prezes Banku

Adam Zbigniew Kowalewski- Wiceprezes Zarządu

Elżbieta Oleksiak - Członek Zarządu

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2023

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów