Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Rachunek bieżący

 

Rachunek służący do przeprowadzania bieżących rozliczeń pieniężnych.

 

  • prowadzenie rachunku 10 zł miesięcznie

  • możliwość wydania karty debetowej

  • bankowość internetowa

 

Rachunek pomocniczy

 

Rachunek zakładany na dodatkowe potrzeby Klienta.

 

  •  prowadzenie rachunku 0 zł miesięcznie

Rachunek w walutach wymienialnych

 

Rachunek do przeprowadzania transakcji w walutach obcych.

 

  • prowadzenie rachunku 25 zł miesięcznie

  • szeroki wybór walut: USD, EUR, GBP

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2020

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl