Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2022

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

Informacje dotyczące projektu Witraż

Od 01.01.2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT dokonujemy wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego

( mikrorachunek podatkowy )

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Mikrorachunek podatkowy

Przekazujemy aktualne informacje dotyczące  projektu Ustawy o zmianie  Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego projekt „Witraż”. Projekt ma usprawnić rozliczenia komórek rachunkowości w urzędach skarbowych. Odpowiednie zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Obecnie prowadzone rachunki bankowe urzędów skarbowych zostaną zamknięte do 31 grudnia 2019 r.

W miejsce zamkniętych rachunków bankowych urzędów skarbowych powstanie wspólny rachunek bankowy. Na nim będą gromadzone wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Do wspólnego rachunku zostaną utworzone:

  • indywidualne rachunki podatkowe (mikrorachunki), na które podatnicy i płatnicy zapłacą podatki i należności niepodatkowe, związane PIT, CIT i VAT oraz,

  • mikrorachunki dla urzędów skarbowych, do obsługi m.in. wpłat pozostałych podatków i należności dokonywanych przez podmioty nieposiadające indywidualnego rachunku podatkowego.

W numerze indywidualnego rachunku podatkowego wyznacznikiem dla:

  • osoby fizycznej będzie PESEL podatnika,

  • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną ani urzędem skarbowym będzie NIP,

  • dla urzędów skarbowych będzie sześcioznakowy kod urzędu.

Numer mikrorachunku będzie zgodny ze standardem NRB.Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego zostanie wskazana w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obwieszczenie MF w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych wskaże numery mikrorachunków urzędów skarbowych.Informacja o numerze indywidualnego rachunku podatkowego będzie dostępna za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Będzie ją można uzyskać w urzędzie skarbowym, z zachowaniem dla osoby fizycznej ochrony danych osobowych zgodnie z art. 87 rozporządzenia RODO.

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem zmian w naszych systemach.Na bieżąco przekażemy informacje o pracach związanych z wprowadzaniem zmian wynikających z Ustawy.

 

Projekt "Witraż"

12 grudnia 2019

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Wpłatomat

Ubezpieczenia on-line