KREDYT NA UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI

FINANSOWEJ PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH

 

  • kredyt dla rolników
  • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę 2%
  • prowizja za udzielenie 0,50%
  • okres kredytowania do 60 miesięcy
  • maksymalna wysokość kredytu:
  • 100.000,00 zł. - gospodarstwo do 50 ha użytków rolnych
  • 200.000,00 zł. - gospodarstwo od 50 do 100 ha użytków rolnych
  • 400.000,00 zł. - gospodarstwo powyżej 100 ha użytków rolnych

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2023

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów