BEZPIECZNY KREDYT MÓJ DOM

na pierwsze mieszkanie (z dopłatami do kredytu)

 

  • oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 120 miesięcy

  • dopłaty do kredytu obejmują pierwsze 120 miesięcy spłacanych rat

  • kredyt na pierwsze nabycie ( w tym jego wykończenie) mieszkania, domu

  • z kredytu skorzystać mogą osoby, które nie ukończyły 45 lat

  • okres kredytowania od 15 do 25 lat

 

maksymalna wysokość kredytu:

  • 600.000,00 zł - gdy Kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie

         z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy wchodzi

         co najmniej jedno dziecko

  • 150.000,00 zł - gdy kredyt jest udzielony na pokrycie całości lub części

         wydatków związanych z dalszą budową domu jednorodzinnego

 

W pozostałych przypadkach:

500.000,00 zł lub 100.000,00 zł – gdy kredyt jest udzielony na pokrycie całości

lub części wydatków związanych z dalszą budową domu jednorodzinnego

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2023

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów