Bank Spółdzielczy w Zambrowie informuje,

że od listopada 2022 będzie wydawał i wznawiał karty debetowe z okresem ważności 5 lat.

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Program partnerski GENERALI

Ubezpieczenia on-line

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2023

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów