Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2021

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

 • finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

 • minimum formalności

 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu

 • kwota kredytu w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z tytułu osiąganych dochodów
  okres kredytowania 12 miesięcy

 • możliwość automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres

 

Kredyt wygodny

 

 

 • finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Klienta

 • minimum formalności

 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu

 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej

 • stałe oprocentowanie

 • okres kredytowania do 96 miesięcy (8 lat)

 • miesięczna spłata rat kapitału i odsetek

 • specjalne pakiety ubezpieczeń na życie

 

Kredyt mieszkaniowy ”Mój Dom”

 

 

 • przeznaczenie: zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych celów mieszkaniowych

 • kwota kredytu do 80% wartości nieruchomości, uzależniona od zdolności kredytowej

 • okres kredytowania – do 25 lat

 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy

 • miesięczna spłata rat  kapitału kredytu i odsetek

 • raty malejące lub annuitetowe

 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR i stałej marży banku w stosunku rocznym

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 

 

 • finansowanie dowolnego celu

 • nie wymaga się udokumentowania wykorzystania środków kredytu

 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy – uzależniona od zdolności kredytowej

 • okres kredytowania – do 15 lat

 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

 • miesięczna spłata rat  kapitału kredytu i odsetek

 • raty malejące lub annuitetowe

 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR i stałej marży banku w stosunku rocznym

 

Kredyt Konsolidacyjny

 • Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

 

 1. kredyt / pożyczka gotówkowa

 2. kredyt / pożyczka samochodowa

 3. limit w karcie kredytowej

 4. limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

 5. kredyt / pożyczka hipoteczna

 6. kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, że kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca   posiada prawo własności do nieruchomości)

 7. kredyt studencki

 8. kredyt / pożyczka udzielone przez zakład pracy

 

 • Maksymalny okres kredytowania 300 miesięcy

 • Maksymalna kwota nie może przekroczyć:

 

 1. 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (LTV ≤ 60%)

 2. 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy (LTV ≤ 80%)

 

 • miesięczna spłata rat  kapitału kredytu i odsetek

 • raty malejące lub annuitetowe

 • oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki WIBOR i stałej marży banku w stosunku rocznym

Kalkulator kredytu

Kalkulator kredytu

Kalkulator kredytu