Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2021

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

Godziny graniczne realizacji przelewów

 

W niżej zamieszczonym pliku podajemy do wiadomości informacje o obowiązujących

w Banku godzinach granicznych realizacji zleceń płatniczych w obrocie krajowym

i zagranicznym.