Bank Spółdzielczy w Zambrowie

ul. Białostocka 2

18-300 Zambrów

Copyright © Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 2022

NIP : 7230006180

REGON : 000494545

 

KRS : 0000051354

KOD SWIFT : POLUPLPR

 

Kontakt z nami

          86 271 07 32

          sekretariat@bszambrow.pl

Bankowość elektroniczna

dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

dla klientów instytucjonalnych

22 lutego 2021
Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z prawem do premii gwarancyjnej Informacje na temat Książeczek mieszkaniowych dostępne są w pliku poniżej: Informacja o książeczkach mieszkaniowych
22 lutego 2021
Zmiany do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”) Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki