RACHUNKI DLA ROLNIKÓW
Warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej jest posiadanie konta bankowego. Wobec powyższego Bank Spółdzielczy w Zambrowie, jako bank, który od początku swojego istnienia jest związany z rolnictwem i rolnikami, zaprasza do uruchamiania rachunków bieżących umożliwiających korzystanie z dopłat bezpośrednich dla rolników. Rachunki dla rolników w Banku Spółdzielczym w Zambrowie charakteryzują się wyjątkowo niskimi stawkami prowizji, a do końca 2004 roku całkowicie zrezygnowaliśmy z pobierania opłat za uruchomienie oraz za prowadzenie konta. Istnieje także możliwość uzyskania swobodnego dostępu do rachunku, dzięki udostępnionemu bezpłatnie Systemowi eBankNet, który umożliwiaja dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
W ramach Systemu Klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji oraz definiowania i wykonywania przelewów, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Więcej informacji na temat Systemu eBankNet znajduje się tutaj »

Bank oferuje do rachunku międzynarodową kartę płatniczą VISA Business Electron.

Karta płatnicza VISA Business Electron jest nowoczesną, międzynarodową kartą płatniczą, która ze względu na niską cenę jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych. Karta umożliwia pobieranie gotówki BEZ PROWIZJI z sieci 1800 bankomatów w całej Polsce, bezprowizyjne płatności w milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie oznaczonych znakiem VISA oraz wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą, oznaczonych emblematem VISA, VISA Electron lub PLUS.

Bank Spółdzielczy w Zambrowie otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków dla rolników:

» Rachunki bieżące
» Rachunki pomocnicze

Rachunki bieżące oferowane przez Bank Spółdzielczy w Zambrowie służą do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy natomiast służy do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych w innych jednostkach Banku lub w innych bankach niż Bank prowadzący rachunek.

Środki zgromadzone na rachunku bieżącym i pomocniczym płatne są na każde żądanie.

Wymagane dokumenty

W celu otwarcia rachunku konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:
1. Dokumenty określające status prawny i charakter działalności.
2. Dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
3. Zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON.
4. Karta wzorów i podpisów wypełniona w obecności pracownika Banku.
5. Pisemne zawiadomienie Banku o posiadaniu rachunków bieżących lub pomocniczych w innych bankach.
6. Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Inne jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, oprócz karty wzorów podpisów składają dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.