Polityka informacyjna

Sprawozdanie finansowe BS Zambrów za 2016 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2016 r.Zbiór informacji podlegajacych publikacji w ramach polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Zambrowie :


Informacja o charakterze ilosciowym i jakosciowym za 2016 r.

Informacje ogłaszane na podstawie Art.111a Prawa_bankowego za 2016 r.