KARTY
Zastrzeganie kart


W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:
» telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
» telefonicznie, za poœrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
» osobiœcie w placówce Banku,
» za poœrednictwem portalu kartowego KARTOSFERA,
» za poœrednictwem systemu bankowoœci internetowej.
Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialnoœć za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Karta VISA Classic debetowa

Karta VISA Business debetowa

Dowiedz się więcej

Karta VISA Classic debetowa

Karta VISA Classic debetowa jest międzynarodową kartą łączącą zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty płatniczej. Kartę może otrzymać każdy posiadacz Konta Osobistego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie. Do każdego rachunku mogą być wydane trzy karty VISA Electron: dla Posiadacza rachunku oraz dla dwóch osób przez niego wyznaczonych.

Dzięki karcie VISA Classic debetowa Banku Spółdzielczego w Zambrowie możesz w kraju i za granicą:

» bezprowizyjnie płacić za zakupy i usługi w punktach oznaczonych znakiem VISA Electron,
» pobrać gotówkę ze wszystkich bankomatów oznaczonych znakiem VISA, VISA Electron i Plus,
» pobrać gotówkę w kasach banków oznaczonych znakiem VISA Electron.

Ponadto zyskujesz

» bezpieczeństwo - nie ryzykujesz utraty gotówki. Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą zgubioną lub skradzioną już od momentu zgłoszenia jej zastrzeżenia przez Użytkownika! W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie powiadomić CENTRUM KART BZ WBK S.A. (+48 61) 856-53-26 lub (+48 61) 856-52-78. Inną formą zwiększenia bezpieczeństwa Państwa pieniędzy w przypadku utraty karty, jest wprowadzenie dziennych limitów transakcji w następujących wysokościach: 5.000 PLN (dzienny limit transakcji), 2.000 PLN (dzienny limit wypłat gotówki),
» wygodę - przez 24 godziny na dobę masz dostęp do swoich pieniędzy,
» czas - który dotąd spędzałeś w Banku, możesz poświęcić na ważniejsze sprawy.

Aby otrzymać kartę VISA Electron wystarczy posiadać Konto Osobiste w Banku Spółdzielczym w Zambrowie oraz złożyć w placówce Banku wniosek o wydanie karty. Otrzymanie pocztą numeru PIN jest jednocześnie zaproszeniem do placówki Banku po odbiór karty.

Karta VISA Business debetowa

Karta VISA Business debetowa jest nowoczesną, międzynarodową kartą płatniczą, która ze względu na niską cenę jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych, posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Zambrowie.

VISA Business debetowa umożliwia

» stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku,
» pobieranie gotówki BEZ PROWIZJI z sieci 1800 bankomatów w całej Polsce,
» bez prowizyjne płatności w milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie, oznaczonych znakiem VISA,
» wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą, oznaczonych emblematem VISA, VISA Electron lub PLUS.

Ponadto zyskujesz

» wygodę - posiadacz rachunku ma możliwość kontroli wydatków ponoszonych przez pracowników w ramach indywidualnych limitów,
» bezpieczeństwo - używając karty płatniczej nie ryzykujesz utraty gotówki. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie powiadomić Centrum Komunikacji pod numerem telefonu: (+48 61) 856 53 26. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje zastrzeżoną kartą od momentu zgłoszenia zastrzeżenia.

Wydanie karty

Aby otrzymać kartę VISA Business debetowa wystarczy posiadać rachunek w Banku Spółdzielczym w Zambrowie oraz złożyć stosowny wniosek.

Szanowni PaństwoUprzejmie informuję, że Bank BPS S.A. od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:
1) wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczego w Zambrowie.;
2) wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa - pod nazwą Verified by Visa; MasterCard - pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
3) dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Zambrowie. oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Zambrowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2) podać numer PESEL - dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem
801 321 456 lub 86 215 50 00.


Z wyrazami szacunku
Dostęp do kartosfery

Instrukcja rejestracji kart bankomatowych klientów na stronie www.kartosfera.pl
Ważna informacja!
Z dniem 2 lutego 2015r. klienci wykonujący płatności kartą bankomatową przez internet muszą zarejestrować się na stronie Kartosfery BPS www.kartosfera.pl.
Po pierwszym zalogowaniu trzeba zmienić hasło, zaś po ponownym zalogowaniu klient może uaktywnić usługę 3D Secure dla swojej karty. Usługa 3D Secure umożliwia dokonywanie płatności kartą przy zakupach internetowych.


Załączniki:
- Instrukcja do portalu kartowego www.kartosfrefa.pl

Dzięki kartom płatniczym VISA można dokonać płatności i zakupów na całym świecie w wielu placówkach handlowo-usługowych oraz pobrać gotówkę w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, VISA ELECTRON lub PLUS.