Organa Banku:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie

Prezes Zarządu - Zenona Zalewska
Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalewski
Wiceprezes Zarządu - Jadwiga Milewska

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Zambrowie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Grodzki
Z-ca Przewodniczącego Rady - Henryk Gosk
Sekretarz Rady Nadzorczej - Stanisław Skarzyński
Członek Rady Nadzorczej - Feliks Piszczatowski
Członek Rady Nadzorczej - Kazimierz Kołakowski
Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Leśniewski
Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Mioduszewski
Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Przeździecki
Członek Rady Nadzorczej - Waldemar Gromek
Członek Rady Nadzorczej - Wiesław Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Stefan Zajkowski