Organa Banku:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie

Prezes Zarządu - Zenona Zalewska
Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalewski
Wiceprezes Zarządu - Jadwiga Milewska

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Zambrowie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Waldemar Józef Gromek
Z-ca Przewodniczącego Rady - Feliks Piszczatowski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Aldona Gosk
Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Skarzyński
Członek Rady Nadzorczej - Kazimierz Kołakowski
Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Leśniewski
Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Stanisław Mioduszewski
Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Stanisław Przeździecki
Członek Rady Nadzorczej - Henryk Gosk
Członek Rady Nadzorczej - Wiesław Kaźmierczak
Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Stefan Zajkowski